Oiva – Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Oivamieli.fi-verkkopalvelu (jäljempänä Oiva-palvelu) on hyvän mielen ja henkisen hyvinvoinnin taitojen harjoitteluun tarkoitettu palvelu. Oiva on alun perin Salwe-tutkimusohjelmassa kehitetty sovellus, jonka verkkoversio on tehty yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Verkkopalvelun ylläpitoa tukee Suomen Mielenterveysseura ja sen ovat toteuttaneet Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Jyväskylän yliopisto ja Headsted Oy.

Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus Oiva-palvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan (Headsted Oy) välillä. Palvelun käyttäminen tarkoittaa näitten ehtojen hyväksymistä.

Yleiset käyttöehdot

Palvelu on kaikille ilmainen, mutta käyttäjä on vastuussa omista tiedonsiirtomaksuistaan (Internet-yhteydestä ja mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset).

Palvelua voi käyttää rekisteröityneenä tai rekisteröitymättä. Rekisteröinnin yhteydessä pyydetään sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai lakkauttaa Oiva-palvelu mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina muutoksista.

Vastuunrajoitus

Oiva-palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on". Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä.

Oivan harjoitukset perustuvat tutkittuihin menetelmiin, jotka yleisesti parantavat hyvinvointia, mutta palveluntarjoaja ei anna takuita niiden toimivuudesta kaikille. Mikäli tunnet, että sinulla on vakavia ongelmia mielen hyvinvoinnin suhteen, sinun kannattaa hakeutua ammattiavun piiriin.

Tietosuoja

Palvelun tietosuojaseloste kertoo, kuinka palvelun kautta saatuja henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Tietosuojaseloste on henkilötietolain mukainen (523/1999, 10 ja 24$).

Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään edelleen. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan sähköpostitse. Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla ylläpitoon yhteyttä ja lopettaa palvelun käytön, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Headsted Oy
Y-tunnus: 2619055-1
Osoite: Takahuhdintie 63 D 30, 33560 Tampere
Sähköposti: tiimi (at) headsted.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsikka Kaipainen
kirsikka (at) headsted.fi

Rekisterin nimi

Oiva-sovelluksen käyttötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, viestintään, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Oivamieli-palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. Rekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on Oivamieli.fi-palvelun lisäominaisuuksien tarjoaminen sen käyttäjille ja unohtuneen salasanan palauttamisen mahdollistaminen. Palvelun käytöstä kertyvää lokitietoa käytetään Headsted Oy:n, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehitystoimintaan sellaisessa muodossa, että yksittäistä käyttäjää ei voi tunnistaa tietojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Oiva-palvelun käytön kautta muodostuvasta ja tietokantaan tallentuvasta käyttölokista. Palvelun käyttö rekisteröityneenä ja omien tietojen tallentaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ja salasanan antamista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lokitietoja (raakadataa) käsittelevät ainoastaan Headsted Oy:n, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston tutkijat. Sovelluksen ja sen osioiden käytöstä tehdään säännöllisesti yhteenvetoja käytön tilastointia varten Suomen Mielenterveysseuralle ja tutkimustarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Oiva-palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palveluntarjoajan henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Palveluun liittyen ei säilytetä manuaalista aineistoa. ATK:lla oleviin tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokantaan pääsy palvelimella on suojattu käyttäjätunnuksella ja eri salasanalla kuin palvelimen hallinnointiin käytettävä salasana. Tiedonsiirtovaiheessa tietoliikenneyhteys on salattu.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen oiva (at) oivamieli.fi.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen oiva (at) oivamieli.fi.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa kirjallisesti osoitteeseen oiva (at) oivamieli.fi.