Tietoinen istuminen

Tarkoitus: opettaa sinulle keskittymistä ja tietoista läsnäoloa.

Kesto: n. 3-5 min

Ohje: Voit tehdä harjoituksen missä vain. Lue harjoituksen kulku ennen sen tekemistä.


Kuuntele tai lue harjoitus:

Istu lattialla tai tuolin reunalla ryhdikkäästi. Havainnoi muutaman hengityksen ajan hengityksesi kulkua sisään ja ulos.

Laajenna sen jälkeen keskittymisesi muihin kehon tuntemuksiin. Aisti nyt, mitä tuntemuksia sinulla on kehossasi. Voit tuntea esimerkiksi jännitystä, pistelyä, kuumuutta tai kylmyyttä.

Laita vain merkille, mitä tuntemuksia sinulla on. Tunne tuntemukset sellaisina kuin ne ovat yrittämättä vaikuttaa niihin.

Jos huomaat, että keskittymisesi on siirtynyt muualle, tuo keskittymisesi takaisin hengitykseesi. Jatka näin muutaman minuutin ajan.


Pohdinta

Tietoisuus on avain muutokseen. Kun tulet jostakin tietoiseksi, se ei voi enää pysyä samanlaisena.

Yhdistä tietoista läsnäoloa pieniin muutoksiin käytöksessäsi. Tämä voi ajan mittaan johtaa suuriin muutoksiin. Kun tulet tietoisemmaksi omista tuntemuksistasi, millaisiin muutoksiin voisit elämässäsi pyrkiä?

Kirjaa ajatuksiasi päiväkirjaan